Wynik – niewielka grubościLuxury store - Marina Bay Sands à Singapour
Design Andy Lau

artolis acoustic® oferuje szeroką gamę systemów z wysoką i bardzo wysoką wydajnością akustyczną, aw = 1.0 Artolis jednolity lub z nadrukiem.

Wydajności membran : Tkaniny Artolis pozwalają osiągnąć doskonałe wyniki akustyczne, przy bardzo niskich grubościach materiałów izolacyjnych .


Przykład nr 1 : 50 mm grubości z 45 mm wełny mineralnej
Klasyfikacja absorpcji akustycznej : A lub B
αw między 0,85 a 1.0
(zobacz dane techniczne - wyniki akustyczne)

Przykład 2 : grubości 10 mm z izolacją 600g/m2
Klasyfikacja absorpcji akustycznej : D
αw pomiędzy 0,4 i 0,5
(zobacz dane techniczne - wyniki akustyczne)


Galeria projketów i realizacji:


Copyright © 2013-2023 Barrisol® | Route du SIPES - 68680 Kembs - France - Tél. : +33 (0)3 89 83 20 20 - Fax : +33 (0)3 89 48 43 44

Change language : Français English Deutsch Luxembourg Belgium Canada Nederlands Poland Bulgaria Italiano Español Português Dansk Russia China Romania